1 Sắp lễ ăn hỏi tại Bắc Giang
Sắp lễ ăn hỏi tại Bắc Giang Rating: 7 out of 10

CÔNG TY TNHH CƯỚI HỎI & SỰ KIỆN BẮC GIANG

Văn phòng:  KDC Song Mai, xã Song Mai, TP Bắc Giang

Kho Hàng:     Vườn Hoa, TT Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang

                      288 Nguyễn Xuân Lan, TT Vôi, Lạng Giang

                      194 Bà Triệu - TP Lạng Sơn

Hotline/zalo:         0355.889.286

Email:          cuoihoibacgiang@gmail.com

Cưới hỏi trọn gói tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Sắp lễ ăn hỏi tại Bắc Giang


Cưới hỏi Bắc Giang hiện có hai loại tráp ăn hỏi trọn gói tại Bắc Giang với báo giá và hình thức khác nhau là tráp ăn hỏi truyền thống và tráp ăn hỏi trọn gói cao cấp. Tráp truyền thống xếp trên mâm và có kiểu xếp tháp cao đúng theo truyền thống miền bắc còn tráp ăn hỏi cao cấp mới có hình thức đẹp, hiện đại hơn (hình thức giống tráp truyền thống miền nam) nhưng số lượng tráp và đồ lễ vẫn theo phong tục và truyền thống như tráp miền bắc. 

Cưới hỏi Bắc Giang xin giới thiệu sản phẩm Sắp lễ ăn hỏi tại Bắc Giang :

 1.  Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 5 Tráp Gía Rẻ
 2.  Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 5 Tráp Rượu Thuốc
 3. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 5 Tráp Truyền Thống
 4. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 5 Tráp Song Phượng
 5. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 5 Tráp Rồng Phượng
 6. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 7 Tráp Truyền Thống
 7. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 7 Tráp Song Phượng
 8. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 7 Tráp Rồng Phượng
 9. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 7 Tráp Rồng Phượng Tách Rời
 10. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 9 Tráp Truyền Thống
 11. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 9 Tráp Rồng Phượng
 12. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 9 Tráp Song Phượng
 13. Sắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 9 Tráp Rồng Phượng tách rời

CƯỚI HỎI & SỰ KIỆN BẮC GIANG

-  328 Mỹ Độ, TP Bắc Giang
-  191 Thanh Xuân - TT Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang
-  1G Nguyễn Xuân Lan - TT Vôi - Lạng Giang - Bắc Giang 
Hotline: 0355.889.286
Email: cuoihoibacgiang@gmail.com
www.cuoihoibacgiang.com